حالا تراشه جدید اینتل جدیدترین ریزپردازنده برای پردازش های کوانتومی است که می تواند نقش مهمی در پیشبرد ...